Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

10/3/10

ΠρόσκλησηΤο Συμβούλιο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης ΠΑΣΟΚ Νομού Κέρκυρας διοργανώνει, την Κυριακή 14 Μαρτίου 2010 και ώρα 11:00 π.μ. στο Κοινοτικό κατάστημα του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Ματθαίου του Δήμου Μελιτειέων, εκδήλωση με θέμα: «Πράσινη Ανάπτυξη και Προστατευόμενες Περιοχές Natura 2000» με ομιλητές τον κ. Νίκο Κούτρα και την κ. Πόπη Μπόγδου.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να υπάρξει προβληματισμός για τις Προστατευόμενες Περιοχές Natura 2000 και να προκύψουν ερεθίσματα για συγκεκριμένες δράσεις, προκειμένου για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση τους, σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες.

Share/Bookmark ΕΧΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ...

Σχέδιο Πολιτικής ΔράσηςΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΣΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ


ΘΕΜΑ: «Πράσινη Ανάπτυξη και Προστατευόμενες Περιοχές Natura 2000»

Ανοιχτή Εκδήλωση


Εισηγητές

Νίκος Κούτρας
Πόπη Μπόγδου

Στάδιο 1: Προσδιορισμός του προβλήματος και του σκοπού

Πρόβλημα:

Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο δίκτυο αυτό έχει ενταχθεί, μεταξύ άλλων, και η λιμνοθάλασσα Κορισσίων, του Νομού Κέρκυρας, ως «Ζώνη Ειδικής Προστασίας».

Λόγω της απουσίας φορέα διαχείρισης η περιοχή δέχεται αρκετές πιέσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων είναι: οι γεωργικές καλλιέργειες με χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων, το ανεξέλεγκτο κυνήγι, η έντονη αλίευση, με κίνδυνο την διατάραξη της ισορροπίας του υδάτινου οικοσυστήματος της περιοχής και η ρύπανση των νερών της λίμνης από γεωργικά απόβλητα και σκουπίδια.

Σκοπός:


Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία της λιμνοθάλασσας Κορισσίων και η εξεύρεση νέων υγιών περιβαλλοντικά δραστηριοτήτων, προκειμένου για την ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής, ώστε καθώς και η ανάδειξη και η αξιοποίηση της, ώστε να αποτελέσει πόλο τοπικής πράσινης ανάπτυξης.

Στάδιο 2: Προσδιορισμός επιμέρους στόχων, δραστηριοτήτων και μορφών πολιτικής παρέμβασης

Στόχος 1: Εντοπισμός ατόμων και φορέων που μπορούν να γίνουν αρωγοί στο έργο μας

Τα άτομα και οι φορείς που μπορούν να γίνουν αρωγοί στο έργο μας είναι ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Μελιτειέων, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Ματθαίου της περιοχής (Κατάρτιση καταλόγου, με στοιχεία όπως ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, email)

Στόχος 2: Δημοσιότητα του σχεδίου – δράσεων μας

Επαφές με τα τοπικά ΜΜΕ, έκδοση και διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου, διενέργεια τηλεφωνημάτων, αποστολή sms, καταχώριση στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ, αφίσες στους πίνακες ανακοινώσεων της περιοχής, προσωπική επαφή.


Στόχος 3: Η καλύτερη δυνατή υλοποίηση του σχεδίου μας


Συζήτηση σε χώρο που προσφέρεται για αυτό το σκοπό (π.χ. Κοινοτικό γραφείο, αίθουσα πολιτιστικού συλλόγου), ο οποίος θα είναι κεντρικός, θα είναι προσβάσιμος σε άτομα με ειδικές ανάγκες, θα έχει σωστή διαρρύθμιση για το θέμα μας και θα έχει καλή ακουστική, με μικρόφωνα και ηχεία.

Στάδιο 3: Καθορισμός των Κοινωνικών ομάδων στόχου και της πολιτικής προσέγγισης τους

Η πρόσκληση μας θα αφορά όσο το δυνατόν ευρύτερο κύκλο, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους της περιοχής, τις Δημοτικές Αρχές Μελιτειέων, Κορισσίων και Λευκιμμαίων, οι οποίοι διαχειρίζονται από κοινού την λιμνοθάλασσα Κορισσίων, και Περιβαλλοντικές οργανώσεις.


Στάδιο 4: Καθορισμός αρμοδιοτήτων

Οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν από κοινού της αρμοδιότητες και με μεταξύ τους συνεργασία θα επωμιστούν την εκστρατεία ενημέρωσης, τα μοίρασμα των εντύπων και τα ΜΜΕ.

Στάδιο 5: Εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και μέσων

Η παρούσα ενέργεια δεν απαιτεί μεγάλο κόστος και συνεπώς θα καλυφθεί από ιδία δαπάνη. Ωστόσο, θα ζητηθεί η βοήθεια του Δήμου Μελιτειέων, προκειμένου να μας προμηθευτούμε τα απαραίτητα οπτικοακουστικά μέσα και να μας ενημερωθούμε για την μέχρι τώρα διαχείριση και προστασία της περιοχής.

Στάδιο 6: Σχεδιασμός νέων ενεργειών

Μελλοντική επανάληψη της εκδήλωσης στον Δήμο Θιναλίων, όπου βρίσκεται η λιμνοθάλασσα Αντινιότη, επίσης εντεταγμένη στο δίκτυο Natura 2000.Share/Bookmark ΕΧΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ...
Related Posts with Thumbnails