Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

11/5/09

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

“Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ”

Περιφέρειες: Αιγαίου – Ιονίου - Πειραιά

Συντάκτες: Ανδρομάχη Δαγκλή
Νίκος Κανταρζής
Μυρσίνη Κανλή
Νίκος Κούτρας
Δέσποινα ΧαλδέζουΣυντάχθηκε στο πλαίσιο του 2ου Προγράμματος Πολιτικής Επιμόρφωσης
(2009)

ΣΤΑΔΙΟ 1
1.1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Ενημέρωση- ευαισθητοποίηση τοπικής κοινωνίας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.
1.2. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η σημαντική ανάπτυξη των τελευταίων ετών στις περιοχές μας, σαν αποτέλεσμα κυρίως της έντονης τουριστικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με τον ελλειμματικό σχεδιασμό και την απουσία ρυθμιστικών και κανονιστικών διατάξεων, έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στον αστικό χώρο, τα οποία ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες επιβαρύνουν πολλά σημεία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου αλλά και του νησιού.
Επί πλέον, η υπερσυγκέντρωση ειδικών χρήσεων γης σε ορισμένα σημεία των πόλεων εξαιτίας της απουσίας μιας ρυθμιστικής μελέτης χρήσεων, ή αντίστοιχων κανονιστικών διατάξεων, δημιουργεί δυσμενή φαινόμενα ποιότητας και αισθητικής, με – κατά κανόνα – αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Σαν αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, τα επίπεδα της ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος – αστικού και φυσικού – μειώνονται, ενώ αντίθετα αυξάνεται ο εκνευρισμός και η δυσφορία των κατοίκων και των φιλοξενουμένων.
Θεωρώντας ως σκοπό την επιδίωξη βελτίωσης της ποιότητας της ζωής, μπορούμε να εξειδικεύσουμε τη θεματολογία της ημερίδας στα παρακάτω:
1. Η αναβάθμιση / ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της εικόνας και της λειτουργίας του.
2. Η προώθηση και ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
3. Η ενίσχυση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, πολιτισμού και προστασίας της αρχιτεκτονικής – πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΣΤΑΔΙΟ 2
2.1. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ
· Α.Ε.Ι. της περιοχής μας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
· Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
· Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση
· Τοπικά Τ.Ε.Ε.
· Περιβαλλοντικές Οργανώσεις Περιοχής
· Παραγωγικοί Φορείς
· Τοπικές Επιτροπές ή Νομαρχιακές ΠΑΣΟΚ
· Δικηγορικός Σύλλογος (Νομοθετική Τεκμηρίωση Προτάσεων)


2.2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΦΟΡΕΑ
Επιστολή Τοπικής ή Νομαρχιακής Επιτροπής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου θα τεκμηριώνει την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα της ημερίδας.

ΣΤΑΔΙΟ 3. ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ
· Δήμαρχος της πόλης ή εκπρόσωπός του
· Γραμματέας της Τοπικής ή Νομαρχιακής
· Τοπικός Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε
· Τοπικός Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Δ
· Συντονιστής της ομάδας

ΣΤΑΔΙΟ 4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Δημιουργία δυο Επιτροπών Ημερίδας:
1. Επιστημονική Επιτροπή (Α.Ε.Ι., Ο.Τ.Α., Τ.Ε.Ε.). Ευθύνες – Καθορισμός Θεματολογίας και Εισηγητές
2. Οργανωτική Επιτροπή (Εκπρόσωποι Φορέων και Στελεχιακό Δυναμικό). Ευθύνες – Τοποθετήσεις και Διεκπεραίωση Εκδήλωσης

ΣΤΑΔΙΟ 5. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ (ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)
Υποστήριξη από τον Τοπικό Ο.Τ.Α. σε πόρους και υλικοτεχνική υποδομή. Διερεύνηση στήριξης από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Οικονομική στήριξη από Παραγωγικούς Φορείς

ΣΤΑΔΙΟ 6. ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
(θα περιλαμβάνει οπτικοακουστικά μέσα)
Καθορισμός ημερομηνιών, γνωστοποίηση θεματολογίας σε όλους τους εμπλεκόμενους.

ΣΤΑΔΙΟ 7. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
3. Δημιουργία τηλεοπτικού σποτ και ραδιοφωνικού μηνύματος για την ημερίδα.
4. Αφίσα με λογότυπο της εκδηλώσεις και τους συμμετέχοντες διοργανωτές.
5. Ενημερωτικό φυλλάδιο με τη θεματολογία.
6. Ειδικό φυλλάδιο για σχολεία.
7. Συνεντεύξεις από την Επιστημονική Επιτροπή πριν την εκδήλωση.

ΣΤΑΔΙΟ 8. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
· Ποσοτικός απολογισμός της ημερίδας από την Οργανωτική Επιτροπή.
· Ποιοτικός απολογισμός, καταγραφή συμπερασμάτων, προτάσεων προς τους Υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.
· Δημιουργία οργάνου παρακολούθησης της υλοποίησης των αποφάσεων, δεσμεύσεων που προέκυψαν.
· Δέσμευση για προετοιμασία της επόμενης ημερίδας.

Share/Bookmark

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails