Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

11/5/09

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ


«Ενεργοί Πολίτες»Περιφέρειες: Αιγαίου – Ιονίου - Πειραιά

Συντάκτες: Αλέξανδρος Αλεξάκης
Μόδεστος Δούκας
Μαίρη Μαντή
Βασιλική Παπαγιάννη
Ελένη Χυτοπούλου

Συντάχθηκε στο πλαίσιο του 2ου Προγράμματος Πολιτικής Επιμόρφωσης
(2009)

ΣΕΝΑΡΙΟ

Στη πόλη μας έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια πολλοί θάνατοι από καρκίνους και αυτοάνοσα νοσήματα. Το ανεξάρτητο ερευνητικό κέντρο «ΠΑΣΤΕΡ» διεξήγαγε έρευνα στο συγκεκριμένο θέμα και πλέον επιβεβαιώνεται ότι οι θάνατοι αυτοί οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στις υψηλές τιμές εξασθενούς χρωμίου που ανιχνεύτηκαν στο πόσιμο νερό. Πράγματι κοντά στο ποτάμι είναι εγκαταστημένες δύο βιοτεχνίες που λειτουργούν χωρίς βιολογικούς καθαρισμούς και διοχετεύουν, ανεξέλεγκτα, τα απόβλητα τους σε χείμαρρο που εκβάλλει στο ποτάμι.
Οι κάτοικοι έχουν κατ’ επανάληψη διαμαρτυρηθεί για τη μόλυνση χωρίς, όμως, να υπάρξει ανταπόκριση.


ΣΤΑΔΙΟ 1. Προσδιορισμός του σκοπού
Πρόσφατα δημιουργήθηκε μια ένωση πολιτών με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» που έχει ως σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους κατοίκους και τις αρχές για το κίνδυνο που απειλεί την υγεία και τη ποιότητα ζωής τους, καθώς και να ζητήσει τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος από τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα.
Στους ενεργούς πολίτες συμμετέχουν άτομα της τοπικής κοινωνίας ανεξαρτήτως πολιτικής ιδεολογίας, ωστόσο η πρωτοβουλία για την κινητοποίηση ανήκει σε πολίτες που υποστηρίζουν το ΠΑΣΟΚ.
Στο πλαίσιο του σκοπού ίδρυσής τους, οι « ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», διοργανώνουν σε πρώτη φάση, ημερίδα ενημέρωσης και διαλόγου στη πόλη, όπου θα κληθούν να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι πολίτες της πόλης

ΣΤΑΔΙΟ 2. Προσδιορισμός επιμέρους στόχων
Στην ημερίδα αυτή οι συμμετέχοντες θα κληθούν:
α) να συζητήσουν σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για τη προστασία της υγείας των κατοίκων και
β) να συμφωνήσουν για επόμενες ενέργειες προκειμένου να πεισθούν οι αρμόδιες τοπικές και εθνικές αρχές για να αναλάβουν άμεσα δράση. (Οι ενέργειες μπορεί να κλιμακωθούν από την υποβολή υπομνημάτων στις αρμόδιες αρχές και τις παραστάσεις στην Διεύθυνση Υγιεινής, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας μέχρι και καταγγελία στην ΕΕ ή και προσφυγή στα δικαστήρια).

ΣΤΑΔΙΟ 3. Προσδιορισμός των κοινωνικών ομάδων-στόχων και της πολιτικής προσέγγισης τους
Επί της αρχής, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πολιτών και να διερευνήσουμε το τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσεγγίσουμε κάθε ομάδα, κάθε φορέα.
Θα επιδιώξουμε, επίσης, πολιτική προσέγγιση μέσω προσώπων που πρόσκεινται φιλικά και που έχουν την οποιαδήποτε σχέση με τις παραπάνω κοινωνικές ομάδες.
Ενδεικτικά, στη λίστα προσκεκλημένων, θα περιλαμβάνονται:

· Οι τοπικές αρχές. Ο Νομάρχης, ο Δήμαρχος.
· Εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας
· Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (ΕΥ για τη Διαχείριση του ΕΣΠΑ)
· Εκπρόσωπος του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ
· Εκπρόσωπου του Ανεξάρτητου Ερευνητικού Κέντρου «ΠΑΣΤΕΡ».
· Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (Μεσόγειος SOS, WWF, Αρκτούρος, Greenpeace)
· Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή κάποιο άλλο Πανεπιστήμιο (Karolinska)
· Εκπρόσωποι ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων
· Εκπρόσωποι της Εκκλησίας
· Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Σωματεία
· Διακεκριμένα μέλη της τοπικής κοινωνίας.
· Συγγενείς ατόμων που προσβληθήκαν από αρρώστιες.
· Εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΤΑΔΙΟ 4 : Καθορισμός αρμοδιοτήτων
Συστήθηκε πενταμελής οργανωτική ομάδα. Συντονιστής της ομάδας ορίστηκε ο κ. Μόδεστος Δούκας, ως εμπειρότερος. Αρμόδιος για τα οικονομικά ορίστηκε ο κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης ο οποίος έχει και την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών και την κωδικοποίηση των συμπερασμάτων καθώς επίσης και τη αποστολή τους στους συμμετέχοντες και το ΠΑΣΟΚ. Η κ. Βασιλική Παπαγιάννη – Βαλιοντή αναλαμβάνει την υποδοχή των ομιλητών, το συντονισμό τις ημερίδας και τη φιλοξενία (catering-μπουφές). Η κ. Μαίρη Μάντη αναλαμβάνει την έκδοση των προσκλήσεων την προβολή της ημερίδας, την εύρεση χώρου και τέλος η κ. Ελένη Χυτοπούλου αναλαμβάνει την επαφή με τους φορείς και τα ΜΜΕ καθώς επίσης και τον συντονισμό της διεξαγωγής της εκδήλωσης.

ΣΤΑΔΙΟ 5. Εξασφάλιση απαραίτητων πόρων και μέσων
Καταρχήν καταρτίζεται προϋπολογισμός με βάση τα ενδεικτικά κόστη για τα μέσα που θα απαιτηθούν για την εκδήλωση. Τα μέλη της οργάνωσης πολιτών προσφέρουν εργασία, αποκλειστικά, σε εθελοντική βάση.
Ακολούθως, η οργανωτική επιτροπή για την εκδήλωση θα δραστηριοποιηθεί προκειμένου να βρεθούν πόροι από χορηγούς ή συνδρομές πολιτών..
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» που ευγενώς προσφέρει ο Νομάρχης (χωρητικότητας 500 ατόμων, καθημένων και όρθιων ),που διαθέτει την κατάλληλη οπτικοαουστική υποδομή
Υπάρχουν, επίσης, χορηγίες για την εκτύπωση προσκλήσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών καθώς και τη προσφορά καφέ και αναψυκτικών. Οι τοπικές εφημερίδες θα δημοσιεύσουν τη πρόσκληση.
Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ προσφέρθηκε να διανείμει έντυπα για τη Πράσινη Ανάπτυξη.
Δημοσιογράφοι από τοπικές εφημερίδες θα καλύψουν την εκδήλωση. Θα ζητηθεί, επίσης, η κάλυψη από ανταποκριτές αθηναϊκών εφημερίδων.
Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός θα κληθεί για να πάρει στιγμιότυπα από την εκδήλωση.
Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί δωρεάν από γνωστό επαγγελματία που συμμετέχει στη κίνηση πολιτών «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ».
Την εκτέλεση του προϋπολογισμού παρακολουθούν οι αρμόδιοι για τα οικονομικά και ο Συντονιστής της ομάδας. Την επικοινωνία με τους χορηγούς και τα ΜΜΕ έχουν αναλάβει η Γραμματεία και ο Συντονιστής.

ΣΤΑΔΙΟ 6. Χρονοδιάγραμμα
Λόγω της τρέχουσας επικαιρότητας (ανακοίνωση του οργανισμού Υγείας «ΠΑΣΤΕΡ» σχετικά με τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας για αυξημένα ποσοστά καρκίνου στην περιοχή) και έχοντας υπόψη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο προγραμματισμός των συγχρηματοδοτούμενων έργων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013,η εκδήλωση θα οργανωθεί με επείγοντα χαρακτήρα και θα πραγματοποιηθεί ένα μήνα. μετά την αναγγελία της.
Εκτιμάται ότι για την εξασφάλιση του ομιλητή θα χρειαστούν 5 μέρες, 4 μέρες για την εξεύρεση χώρου, αίθουσας, εάν υπάρχει δυνατότητα εύρεσης δημοτικού χώρου η συνεδριακού η ακόμα και κινηματόγραφος. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού θα πρέπει να διαρκέσει 3 μέρες, και για την εκτύπωση και διανομή των προσκλήσεων θα απαιτηθούν 7 μέρες, επίσης για τη επικοινωνία με τους φορείς 15 μέρες και τέλος θα χρειαστούν 12 μέρες για την προβολή της εκδήλωσης.

ΣΤΑΔΙΟ 7. Υλοποίηση – Παρακολούθηση - Δημοσιότητα
Επισημαίνεται ότι ο διαρκής έλεγχος για την πρόοδο των εργασιών που προγραμματίσαμε θα είναι το πρώτο μέλημα για τον υπεύθυνο συντονιστή που ορίσαμε, γιατί θα πρέπει να προβλέψουμε και τις πιθανές δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν, καιρικές συνθήκες, αδυναμία προσέλευσης ομιλητή, άρνηση προεπιλεγμένων φορέων για την συμμετοχή τους κ.ά.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η μεγαλύτερη κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων καθώς με αυτό το σκεπτικό, θα σχηματιστεί μια ομάδα βασικών ομιλητών που θα εκπροσωπούν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο όλους τους ενδιαφερόμενους (Εκπρόσωπος του οργανισμού που πραγματοποίησε την έρευνα, για τον καρκίνο, Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Υγείας της Νομαρχίας; Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Νομαρχίας, Εκπρόσωπος του ΕΦΕΤ, Εκπρόσωπος των Ενεργών Πολιτών. Τη συζήτηση θα συντονίζει ο εκπρόσωπος των Ενεργών Πολιτών.
Η εκδήλωση θα έχει τη μορφή δημόσιας ενημέρωσης και διαλόγου, για αυτό προβλέπονται σύντομες ομιλίες από το πάνελ και επαρκής χρόνος (τουλάχιστον 1 ώρα) για να γίνουν ερωτήσεις και να αναπτυχθεί δημόσιος διάλογος.
Στην εκδήλωση, που θα είναι ανοικτή, θα έχουν προσκληθεί οι αρχές του τόπου και όλοι οι ενδιαφερόμενοι
Στόχος επίσης, θα είναι να εγκριθεί ψήφισμα από τη συνέλευση των πολιτών που θα προωθηθεί στα αρμόδια υπουργεία και στα ΜΜΕ
Η διοχέτευση των προσκλήσεων θα γίνει με την κινητοποίηση όλων των μελών της οργανωτικής επιτροπής και θα χρησιμοποιηθούν ταχυδρομείο, τηλεφωνήματα, SMS,Social Networks και MSN.

ΣΤΑΔΙΟ 8. Απολογισμός - Επόμενες ενέργειες
Προκειμένου να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της εκδήλωσης, θα τηρήσουμε παρουσιολόγιο, για όσους βέβαια επιθυμούν να σώσουν τα στοιχεία τους. Ο αριθμός των συμμετοχών και ο αριθμός των εγγραφέντων στο παρουσιολόγιο σε σύγκριση με τον αριθμό των προσκληθέντων αποτελεί ένα δείκτη για την ανταπόκριση των πολιτών. Θα τηρηθούν μαγνητοφωνημένα πρακτικά και θα βιντεοσκοπηθεί όλη η ημερίδα, με σκοπό, να αποφύγουμε αλλοιώσεις των θέσεων του κάθε ομιλητή και γενικά τη παραποίηση των συμπερασμάτων που θα προκύψουν από αυτή την εκδήλωση.
Η επόμενη ενέργειά μας είναι να εκδώσουμε δελτίο τύπου και να προωθήσουμε το ψήφισμα σε όλους τους αρμόδιους φορείς, τα πολιτικά κόμματα, τις κοινοβουλευτικές ομάδες και τα ΜΜΕ


Share/Bookmark

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails