Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

11/5/09

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

«Πρόγραμμα Αλληλεγγύης στον Πολίτη»

Περιφέρειες: Αιγαίου – Ιονίου - Πειραιά

Συντάκτες: Βαμβούκου Μαρία
Βουτσινάς Μάκης
Γλιγλή Κάρμεν-Λουκία
Κανταρτζή Ελισάβετ
Νίκας Παναγιώτης
Μπάρδη Καρολίνα

Συντάχθηκε στο πλαίσιο του 2ου Προγράμματος Πολιτικής Επιμόρφωσης
(2009)ΣΤΑΔΙΟ 1. Προσδιορισμός του σκοπού
Βιώνοντας μια εποχή κατά την οποία τις κοινωνικοπολιτικές δομές τις χαρακτηρίζει το ευμετάβλητο και η πολυπλοκότητα, όπου ο ρυθμός εκτυλίξεως των γεγονότων κάνει κάθε τι χθεσινό να φαντάζει αναχρονιστικό και οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου ολοένα και πολλαπλασιάζονται, γίνεται φανερό ότι επήλθαν ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Οι συνθήκες ζωής διαφοροποιηθήκαν, κατά συνέπεια βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα κοινωνική, πολιτική αλλά και οικονομική. Αυτή η νέα πραγματικότητα είναι που καθιστά ίσως απαραίτητη την άμεση και ενεργό δράση της Αλληλεγγύης στον πολίτη.
Η αλληλεγγύη στον πολίτη είναι μια κοινωνική δράση, που σκοπό έχει την ουσιαστική βοήθεια σε καθημερινά και μείζονα θέματα που απασχολούν τον πολίτη.
Αποτελεσματικότητα όμως των ενεργειών αυτών θα έχουμε μονάχα μέσα από την διερεύνηση των λόγων που συντέλεσαν στη δημιουργία των προβλημάτων αυτών.
Γεγονός είναι ότι με την πάροδο των ετών παρουσιάζεται έντονη δυσλειτουργία της κρατικής μηχανής, με αποτέλεσμα την αποστασιοποίηση του πολίτη από το κράτος, άρα και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Η έλλειψη παιδείας και γνωριμιών είναι δυο αρνητικοί συντελεστές που καθιστούν ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων -έρμαιο των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, είτε έχουν να κάνουν με προβλήματα ιατρικού η διακριτικού περιεχομένου. Αναμφίβολα η γραφειοκρατία είναι ένας τρόπος με τον οποίο εργάζεται το ελληνικό δημόσιο από παλαιοτέρα χρόνια. Ωστόσο η άσχημη διαχείριση της καθώς και η πληθώρα νόμων δημιουργούν ένα μεγάλο ανθρώπινο πλέγμα δυσλειτουργιών.
Η σοβαρότητα λοιπόν του φαινομένου είναι δεδομένη όπως και οι ψυχολογίες για την αντιμετώπιση του. Απαιτείται λοιπόν η άμεση λήψη μέτρων εφικτών αν θέλουμε να προσεγγίσουμε τη λύση του προβλήματος.
Βαρυσήμαντος ο ρόλος που δύναται να διαδραματίσουν ο δικηγορικός, ιατρικός, εμπορικός σύλλογος, καθώς και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, αφού αν όχι πάντα τις περισσότερες φορές το μεγαλύτερο ποσοστό των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες επιλύονται μέσω των παραπάνω φορέων. Έτσι με την κατάλληλη ενημέρωση τους ,το πρόγραμμα Αλληλεγγύη στον πολίτη θα γίνει πιο προσιτό.
Έχοντας προσωπική επαφή μέσω ειδικά ενημερωμένων αντιπροσώπων, διατηρώντας τις επαφές μέσο e-mail και fax και με την αρχειοθέτηση τους, θα έχουμε επιτυχή αποτελέσματα των προσπαθειών μας.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ας θυμηθούμε για άλλη μια φορά τα λόγια του Ιδρυτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ανδρέα Παπανδρέου:
«Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. οφείλει να είναι πάντα δίπλα στους μη προνομιούχους».

ΣΤΑΔΙΟ 2. Προσδιορισμός επιμέρους στόχων
Θα συγκροτηθεί επιτροπή δράσης με μέλη από τον χώρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ώστε να προσεγγίσουν άτομα και φορείς για τη διαβούλευση σχετικά με τους σκοπούς του προγράμματος.
Η ομάδα εργασίας θα είναι 5μελής και θα αποτελείται από:
- το συντονιστή και
- 4 μέλη της Ν.Ε.
Ευθύνη αυτής της 5μελούς ομάδας εργασίας θα είναι:
§ ο εντοπισμός των ατόμων και φορέων που μπορούν να συνεισφέρουν
§ η κατάρτιση καταλόγου με ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, e-mail και τηλέφωνα
§ η προσέγγισή τους
Η διαβούλευση θα γίνει μεταξύ της επιτροπής δράσης και τα Μ.Κ.Ο., Πολιτιστικοί και Επιστημονικοί Σύλλογοι, Κρατικοί Οργανισμοί , τοπικούς φορείς, άτομα με επαγγέλματα με άμεση σχέση με την υλοποίηση του στόχου (δικηγόροι, καθηγητές, γιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κ.α.), με εθελοντική διάθεση και τα δίκτυα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Η προσέγγιση θα γίνει με συναντήσεις στους τόπους συγκέντρωσης-συνάθροισης των επιμέρους ομάδων και με ηλεκτρονική επαφή μέσω e-mails και SMS.ΣΤΑΔΙΟ 3. Καθορισμός των κοινωνικών ομάδων – στόχων και της πολιτικής προσέγγισής τους
Καθορισμός κοινωνικών ομάδων:
-Οικογένειες με οικονομικά προβλήματα, με παιδιά
-Τρίτη ηλικία
-Άτομα με αναπηρία
-Άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο
-Μετανάστες
-Αθίγγανοι
-Αποκλεισμένες κοινωνικά ομάδες (άστεγοι, άνεργοι, κ.τ.λ.)
-Μονογονεικές οικογένειες
-Κ.Α.
Πολιτική Επιχειρηματολογία πρόσκλησης:
Η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός Ταμείου Αλληλεγγύης, με σκοπό την άμεση βοήθεια για έκτακτες περιπτώσεις (φυσικές καταστροφές, οικονομική βοήθεια για ευπαθείς ομάδες, οικογένειες και μεμονωμένα άτομα, π.χ. λόγο γιορτών, κ.ά.) και η επιτυχία του επιχειρήματος, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της Οργάνωσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Τοπικής, Νομαρχιακής, Νεολαίας, κ.ά.) με τους φορείς, για την επιτυχία του Σοσιαλιστικού Οράματος, σαν βάση της κοινωνικής πολίτικης του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, πολιτική με επίκεντρο τον Άνθρωπο.

ΣΤΑΔΙΟ 4. Καθορισμός αρμοδιοτήτων
Η 5μελής ομάδα εργασίας θα διευρυνθεί με τους συνδέσμους -από τους φορείς και τις κοινωνικές ομάδες- που θα έχουν προσεγγισθεί. Οι σύνδεσμοι θα εκπροσωπούν παράλληλα τις αναφερθείσες ομάδες.
Αυτή η ομάδα εργασίας θα αποτελεί την πρώτη διαχειριστική ομάδα του Προγράμματος Αλληλεγγύης, μετά την έναρξη λειτουργίας του. Η εκάστοτε διαχειριστική ομάδα θα αποτελείται πάντοτε από μέλη-εκπροσώπους των διαφόρων κοινωνικών ομάδων ή φορέων.
Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και της διαδικασίας υλοποίησης του σχεδίου πολιτικής δράσης τα μέλη της επιτροπής δράσης θα αναπτύξουν διαπροσωπικές, επικοινωνιακές και συντονιστικές δεξιότητες.

ΣΤΑΔΙΟ 5. Εξασφάλιση απαραίτητων πόρων και μέσων
Η επιτροπή δράσης θα αναζητήσει τους αναγκαίους πόρους για τα κάτωθι:
-Χωροθέτηση (Γραφείο Οργάνωσης ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
-Δημιουργία ενός καταλόγου με
α. Φορείς (βλέπε στάδιο 2)
β. Τα άτομα για τα οποία προορίζεται το πρόγραμμα (βλέπε στάδιο 3)
γ. Εθελοντές
-Πραγματοποίησης μιας πολιτιστικής εκδήλωσης με διάθεση λαχείων, κ.ά.
Θα καταρτιστεί προϋπολογισμός, από την επιτροπή δράσης, και στο σύνολό της θα είναι υπεύθυνη για την τήρηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του. Για την εξεύρεση των απαραίτητων πόρων, η επιτροπή δράσης θα απευθυνθεί στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., στους Ο.Τ.Α., στους βουλευτές και στους πολιτευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ για παροχή οικονομικής στήριξης και εξοπλισμού. Επίσης, στα μέλη και φίλους του ΠΑ.ΣΟ.Κ., για την παροχή χορηγιών. Θα προβλεφθεί οικονομικό κονδύλι στον προϋπολογισμό για το Ταμείο Αλληλεγγύης, ως το μοναδικό απρόοπτο έξοδο.

ΣΤΑΔΙΟ 6. Χρονοδιάγραμμα
Προσδιορισμός χρόνου δράσης: Δυο (2)μήνες από την ημερομηνία διαπίστωσης ως την υλοποίηση.
Χρονική διάρκεια των επιμέρους δράσεων.
Επαφές με φορείς και συγχρόνως με άτομα και κοινωνικές ομάδες στις οποίες προσδιορίζεται το πρόγραμμα, ευαισθητοποίηση φορέων και εθελοντών: ένα (1) μήνα
Ετοιμασία ειδικού καταλόγου (βλέπε στάδιο 5) και γνωστοποίηση για έναρξη λειτουργίας: ένα (1) μήνα.
Ο συντονιστής της ομάδας δράσης θα είναι υπεύθυνος τήρησης του χρονοδιαγράμματος.
Πρόβλεψη πιθανών δυσκολιών:
· Απροθυμία συνεργασίας από εμπλεκόμενους φορείς
· Οικονομικές δυσκολίες

ΣΤΑΔΙΟ 7. Υλοποίηση – Παρακολούθηση – Δημοσιότητα
Κάθε μέλος της επιτροπής θα έχει τρεις μια εβδομάδα για την υλοποίηση των επαφών του με τις κοινωνικές ομάδες και θα πρέπει να αναφέρει τα αποτελέσματα αυτών στην επιτροπή.
Εδραιώνεται ένα διαρκές κανάλι επικοινωνίας-δημοσιότητας μεταξύ των μελών της επιτροπής και των υπευθύνων των λοιπών φορέων μέσω τηλεφωνημάτων, αποστολής SMS, και MSN. Επίσης θα υλοποιηθεί η απαραίτητη δημοσιότητα μέσω τοπικών ΜΜΕ και η ενημέρωση των μελών και των φίλων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέσω της Ολομέλειας των Οργανώσεων (Τοπικών, Νομαρχιακών, Νεολαίας, Νομαρχιακού Συμβούλιου, Ινστιτούτου Επιμόρφωσης κατά τόπους).

ΣΤΑΔΙΟ 8. Απολογισμός – Σχεδιασμός νέων ενεργειών
Με την εβδομαδιαία καταγραφή της προόδου του εγχειρήματος στα τοπικά ΜΜΕ και μηνιαίων Ολομελειών Τοπικών Οργανώσεων, όλοι θα μπορούν να παρακολουθούν, να ενημερώνονται σχετικά με, να συμμετάσχουν εθελοντικά στην πορεία της δράσης και να κρίνουν την πορεία της έναρξης και λειτουργίας του Προγράμματος. Επίσης, για τον οικονομικό έλεγχο του Ταμείου Αλληλεγγύης θα ενημερώνεται τακτικά (καθημερινά) η ιστοσελίδα της Οργάνωσης ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Τ.Ο., Ν.Ε.). Με το πέρασμα των δυο (2) μηνών, σε ανοιχτή διαδικασία, ο συντονιστής της δράσης θα πραγματοποιήσει τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό των δράσεων που οδήγησαν στην υλοποίηση του προγράμματος. Ο συνολικός απολογισμός θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στην Οργάνωση ΠΑ.ΣΟ.Κ. και στην ιστοσελίδα. Μηνιαίως –στα πλαίσια της αυτοδιαχείρισης του Ταμείου Αλληλεγγύης- θα παρουσιάζονται, κατά τη διάρκεια συνελεύσεων, τα οικονομικά στοιχεία λειτουργίας, θα κατατίθενται προτάσεις για μελλοντικές δράσεις κ.ά. Οι μηνιαίες συνελεύσεις -με τη βοήθεια web κάμερας- θα μεταδίδονται από την ιστοσελίδα, ώστε να τις παρακολουθούν και όσοι δεν μπορούν να είναι παρόντες. Θα διαμορφωθεί ερωτηματολόγιο που θα βρίσκεται στο γραφείο της Οργάνωσης ΠΑ.ΣΟ.Κ. και θα αξιολογούν τα άτομα- χρήστες του προγράμματος, την αποτελεσματικότητα του κ.ά. Θα υπάρξει και διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης μεταξύ των μελών της συντονιστικής επιτροπής.
Το Πρόγραμμα Αλληλεγγύης μπορεί να αποτελέσει «τροφοδότη» και εμψυχωτή, για σειρά δράσεων όπως είναι η δημιουργία τράπεζας αίματος ή Συλλόγου Εθελοντών αιμοδοτών και δωρητών οργάνων και μυελού των οστών, βοήθεια για την δημιουργία ενός κέντρου στέγασης άστεγων σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους και Νομαρχίες, δημιουργία θεατρικής, χορευτικής ομάδας, ορχήστρας, μαζί με ειδικές αθλητικές δραστηριότητες για άτομα με αναπηρίες, για αποκλεισμένες κοινωνικά ομάδες, σχολές εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για τους μετανάστες, ενισχυτικής διδασκαλίας, κ.τ.λ. Οι δράσεις θα αποφασίζονται μετά από απόφαση της λαϊκής συνέλευσης των χρηστών, φορέων και εθελοντών.Share/Bookmark

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails