Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

11/5/09

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα:
ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Περιφέρειες: Αιγαίου – Ιονίου - Πειραιά

Συντάκτες: Ανδρομάχη Δαγκλή
Μυρσίνη Κανλή
Νίκος Κανταρζής
Νίκος Κούτρας
Δέσποινα Χαλδέζου
Βάσω Χοχλάκα


Συντάχθηκε στο πλαίσιο του 2ου Προγράμματος Πολιτικής Επιμόρφωσης
(2009)
ΣΤΑΔΙΟ 1

1.1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Ενημέρωση- ευαισθητοποίηση τοπικής κοινωνίας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

1.2. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η σημαντική ανάπτυξη των τελευταίων ετών στις περιοχές μας, σαν αποτέλεσμα κυρίως της έντονης τουριστικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με τον ελλειμματικό σχεδιασμό και την απουσία ρυθμιστικών και κανονιστικών διατάξεων, έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στον αστικό χώρο, τα οποία ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες επιβαρύνουν πολλά σημεία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου αλλά και του νησιού.
Επί πλέον, η υπερσυγκέντρωση ειδικών χρήσεων γης σε ορισμένα σημεία των πόλεων εξαιτίας της απουσίας μιας ρυθμιστικής μελέτης χρήσεων, ή αντίστοιχων κανονιστικών διατάξεων, δημιουργεί δυσμενή φαινόμενα ποιότητας και αισθητικής, με – κατά κανόνα – αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Σαν αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, τα επίπεδα της ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος – αστικού και φυσικού – μειώνονται, ενώ αντίθετα αυξάνεται ο εκνευρισμός και η δυσφορία των κατοίκων και των φιλοξενουμένων.
Θεωρώντας ως σκοπό την επιδίωξη βελτίωσης της ποιότητας της ζωής, μπορούμε να εξειδικεύσουμε τη θεματολογία της ημερίδας στα παρακάτω:
1. Η αναβάθμιση / ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της εικόνας και της λειτουργίας του.
2. Η προώθηση και ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
3. Η ενίσχυση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, πολιτισμού και προστασίας της αρχιτεκτονικής – πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΣΤΑΔΙΟ 2
2.1. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ
· Α.Ε.Ι. της περιοχής μας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
· Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
· Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση
· Τοπικά Τ.Ε.Ε.
· Περιβαλλοντικές Οργανώσεις Περιοχής
· Παραγωγικοί Φορείς
· Τοπικές Επιτροπές ή Νομαρχιακές ΠΑΣΟΚ
· Δικηγορικός Σύλλογος (Νομοθετική Τεκμηρίωση Προτάσεων)

2.2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΦΟΡΕΑ
Επιστολή Τοπικής ή Νομαρχιακής Επιτροπής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου θα τεκμηριώνει την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα της ημερίδας.

ΣΤΑΔΙΟ 3. ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ
· Δήμαρχος της πόλης ή εκπρόσωπός του
· Γραμματέας της Τοπικής ή Νομαρχιακής
· Τοπικός Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε.
· Τοπικός Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Δ.
· Συντονιστής της ομάδας

ΣΤΑΔΙΟ 4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Δημιουργία δυο Επιτροπών Ημερίδας:
1. Επιστημονική Επιτροπή (Α.Ε.Ι., Ο.Τ.Α., Τ.Ε.Ε.). Ευθύνες – Καθορισμός Θεματολογίας και Εισηγητές
2. Οργανωτική Επιτροπή (Εκπρόσωποι Φορέων και Στελεχιακό Δυναμικό). Ευθύνες – Τοποθετήσεις και Διεκπεραίωση Εκδήλωσης

ΣΤΑΔΙΟ 5. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ (ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)
Υποστήριξη από τον Τοπικό Ο.Τ.Α. σε πόρους και υλικοτεχνική υποδομή. Διερεύνηση στήριξης από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Οικονομική στήριξη από Παραγωγικούς Φορείς

ΣΤΑΔΙΟ 6. ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
(θα περιλαμβάνει οπτικοακουστικά μέσα)
Καθορισμός ημερομηνιών, γνωστοποίηση θεματολογίας σε όλους τους εμπλεκόμενους.

ΣΤΑΔΙΟ 7. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
3. Δημιουργία τηλεοπτικού σποτ και ραδιοφωνικού μηνύματος για την ημερίδα.
4. Αφίσα με λογότυπο της εκδηλώσεις και τους συμμετέχοντες διοργανωτές.
5. Ενημερωτικό φυλλάδιο με τη θεματολογία.
6. Ειδικό φυλλάδιο για σχολεία.
7. Συνεντεύξεις από την Επιστημονική Επιτροπή πριν την εκδήλωση.

ΣΤΑΔΙΟ 8. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
· Ποσοτικός απολογισμός της ημερίδας από την Οργανωτική Επιτροπή.
· Ποιοτικός απολογισμός, καταγραφή συμπερασμάτων, προτάσεων προς τους Υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.
· Δημιουργία οργάνου παρακολούθησης της υλοποίησης των αποφάσεων, δεσμεύσεων που προέκυψαν.
· Δέσμευση για προετοιμασία της επόμενης ημερίδας.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ενεργοί Πολίτες


Περιφέρειες: Αιγαίου – Ιονίου - Πειραιά

Συντάκτες: Αλέξανδρος Αλεξάκης
Μόδεστος Δούκας
Μαίρη Μάντη
Βασιλική Παπαγιάννη
Ελένη Χυτοπούλου


Συντάχθηκε στο πλαίσιο του 2ου Προγράμματος Πολιτικής Επιμόρφωσης
(2009)


ΣΕΝΑΡΙΟ
Στη πόλη μας έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια πολλοί θάνατοι από καρκίνους και αυτοάνοσα νοσήματα. Το ανεξάρτητο ερευνητικό κέντρο «ΠΑΣΤΕΡ» διεξήγαγε έρευνα στο συγκεκριμένο θέμα και πλέον επιβεβαιώνεται ότι οι θάνατοι αυτοί οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στις υψηλές τιμές εξασθενούς χρωμίου που ανιχνεύτηκαν στο πόσιμο νερό. Πράγματι κοντά στο ποτάμι είναι εγκαταστημένες δύο βιοτεχνίες που λειτουργούν χωρίς βιολογικούς καθαρισμούς και διοχετεύουν, ανεξέλεγκτα, τα απόβλητα τους σε χείμαρρο που εκβάλλει στο ποτάμι.
Οι κάτοικοι έχουν κατ’ επανάληψη διαμαρτυρηθεί για τη μόλυνση χωρίς, όμως, να υπάρξει ανταπόκριση.

ΣΤΑΔΙΟ 1. Προσδιορισμός του σκοπού
Πρόσφατα δημιουργήθηκε μια ένωση πολιτών με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» που έχει ως σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους κατοίκους και τις αρχές για το κίνδυνο που απειλεί την υγεία και τη ποιότητα ζωής τους, καθώς και να ζητήσει τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος από τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα.
Στους ενεργούς πολίτες συμμετέχουν άτομα της τοπικής κοινωνίας ανεξαρτήτως πολιτικής ιδεολογίας, ωστόσο η πρωτοβουλία για την κινητοποίηση ανήκει σε πολίτες που υποστηρίζουν το ΠΑΣΟΚ.
Στο πλαίσιο του σκοπού ίδρυσής τους, οι «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», διοργανώνουν σε πρώτη φάση, ημερίδα ενημέρωσης και διαλόγου στη πόλη, όπου θα κληθούν να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι πολίτες της πόλης
ΣΤΑΔΙΟ 2. Προσδιορισμός επιμέρους στόχων
Στην ημερίδα αυτή οι συμμετέχοντες θα κληθούν:
α) να συζητήσουν σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για τη προστασία της υγείας των κατοίκων και
β) να συμφωνήσουν για επόμενες ενέργειες προκειμένου να πεισθούν οι αρμόδιες τοπικές και εθνικές αρχές για να αναλάβουν άμεσα δράση. (Οι ενέργειες μπορεί να κλιμακωθούν από την υποβολή υπομνημάτων στις αρμόδιες αρχές και τις παραστάσεις στην Διεύθυνση Υγιεινής, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας μέχρι και καταγγελία στην ΕΕ ή και προσφυγή στα δικαστήρια).
ΣΤΑΔΙΟ 3. Προσδιορισμός των κοινωνικών ομάδων-στόχων και της πολιτικής προσέγγισης τους
Επί της αρχής, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πολιτών και να διερευνήσουμε το τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσεγγίσουμε κάθε ομάδα, κάθε φορέα.
Θα επιδιώξουμε, επίσης, πολιτική προσέγγιση μέσω προσώπων που πρόσκεινται φιλικά και που έχουν την οποιαδήποτε σχέση με τις παραπάνω κοινωνικές ομάδες.
Ενδεικτικά, στη λίστα προσκεκλημένων, θα περιλαμβάνονται:
· Οι τοπικές αρχές. Ο Νομάρχης, ο Δήμαρχος.
· Εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας
· Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (ΕΥ για τη Διαχείριση του ΕΣΠΑ)
· Εκπρόσωπος του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ
· Εκπρόσωπου του Ανεξάρτητου Ερευνητικού Κέντρου «ΠΑΣΤΕΡ».
· Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (Μεσόγειος SOS, WWF, Αρκτούρος, Greenpeace)
· Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή κάποιο άλλο Πανεπιστήμιο (Karolinska)
· Εκπρόσωποι ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων
· Εκπρόσωποι της Εκκλησίας
· Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Σωματεία
· Διακεκριμένα μέλη της τοπικής κοινωνίας.
· Συγγενείς ατόμων που προσβληθήκαν από αρρώστιες.
· Εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα.
ΣΤΑΔΙΟ 4 : Καθορισμός αρμοδιοτήτων
Συστήθηκε πενταμελής οργανωτική ομάδα. Συντονιστής της ομάδας ορίστηκε ο κ. Μόδεστος Δούκας, ως εμπειρότερος. Αρμόδιος για τα οικονομικά ορίστηκε ο κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης ο οποίος έχει και την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών και την κωδικοποίηση των συμπερασμάτων καθώς επίσης και τη αποστολή τους στους συμμετέχοντες και το ΠΑΣΟΚ. Η κ. Βασιλική Παπαγιάννη – Βαλιοντή αναλαμβάνει την υποδοχή των ομιλητών, το συντονισμό τις ημερίδας και τη φιλοξενία (catering-μπουφές). Η κ. Μαίρη Μάντη αναλαμβάνει την έκδοση των προσκλήσεων την προβολή της ημερίδας, την εύρεση χώρου και τέλος η κ. Ελένη Χυτοπούλου αναλαμβάνει την επαφή με τους φορείς και τα ΜΜΕ καθώς επίσης και τον συντονισμό της διεξαγωγής της εκδήλωσης.
ΣΤΑΔΙΟ 5. Εξασφάλιση απαραίτητων πόρων και μέσων
Καταρχήν καταρτίζεται προϋπολογισμός με βάση τα ενδεικτικά κόστη για τα μέσα που θα απαιτηθούν για την εκδήλωση. Τα μέλη της οργάνωσης πολιτών προσφέρουν εργασία, αποκλειστικά, σε εθελοντική βάση.
Ακολούθως, η οργανωτική επιτροπή για την εκδήλωση θα δραστηριοποιηθεί προκειμένου να βρεθούν πόροι από χορηγούς ή συνδρομές πολιτών..
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» που ευγενώς προσφέρει ο Νομάρχης (χωρητικότητας 500 ατόμων, καθημένων και όρθιων), που διαθέτει την κατάλληλη οπτικοαουστική υποδομή
Υπάρχουν, επίσης, χορηγίες για την εκτύπωση προσκλήσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών καθώς και τη προσφορά καφέ και αναψυκτικών. Οι τοπικές εφημερίδες θα δημοσιεύσουν τη πρόσκληση.
Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ προσφέρθηκε να διανείμει έντυπα για τη Πράσινη Ανάπτυξη.
Δημοσιογράφοι από τοπικές εφημερίδες θα καλύψουν την εκδήλωση. Θα ζητηθεί, επίσης, η κάλυψη από ανταποκριτές αθηναϊκών εφημερίδων.
Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός θα κληθεί για να πάρει στιγμιότυπα από την εκδήλωση.
Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί δωρεάν από γνωστό επαγγελματία που συμμετέχει στη κίνηση πολιτών «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ».
Την εκτέλεση του προϋπολογισμού παρακολουθούν οι αρμόδιοι για τα οικονομικά και ο Συντονιστής της ομάδας. Την επικοινωνία με τους χορηγούς και τα ΜΜΕ έχουν αναλάβει η Γραμματεία και ο Συντονιστής.
ΣΤΑΔΙΟ 6. Χρονοδιάγραμμα
Λόγω της τρέχουσας επικαιρότητας (ανακοίνωση του οργανισμού Υγείας «ΠΑΣΤΕΡ» σχετικά με τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας για αυξημένα ποσοστά καρκίνου στην περιοχή) και έχοντας υπόψη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο προγραμματισμός των συγχρηματοδοτούμενων έργων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013,η εκδήλωση θα οργανωθεί με επείγοντα χαρακτήρα και θα πραγματοποιηθεί ένα μήνα. μετά την αναγγελία της.
Εκτιμάται ότι για την εξασφάλιση του ομιλητή θα χρειαστούν 5 μέρες, 4 μέρες για την εξεύρεση χώρου, αίθουσας, εάν υπάρχει δυνατότητα εύρεσης δημοτικού χώρου η συνεδριακού η ακόμα και κινηματόγραφος. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού θα πρέπει να διαρκέσει 3 μέρες, και για την εκτύπωση και διανομή των προσκλήσεων θα απαιτηθούν 7 μέρες, επίσης για τη επικοινωνία με τους φορείς 15 μέρες και τέλος θα χρειαστούν 12 μέρες για την προβολή της εκδήλωσης.
ΣΤΑΔΙΟ 7. Υλοποίηση – Παρακολούθηση - Δημοσιότητα
Επισημαίνεται ότι ο διαρκής έλεγχος για την πρόοδο των εργασιών που προγραμματίσαμε θα είναι το πρώτο μέλημα για τον υπεύθυνο συντονιστή που ορίσαμε, γιατί θα πρέπει να προβλέψουμε και τις πιθανές δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν, καιρικές συνθήκες, αδυναμία προσέλευσης ομιλητή, άρνηση προεπιλεγμένων φορέων για την συμμετοχή τους κ.ά.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η μεγαλύτερη κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων καθώς με αυτό το σκεπτικό, θα σχηματιστεί μια ομάδα βασικών ομιλητών που θα εκπροσωπούν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο όλους τους ενδιαφερόμενους (Εκπρόσωπος του οργανισμού που πραγματοποίησε την έρευνα, για τον καρκίνο, Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Υγείας της Νομαρχίας; Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Νομαρχίας, Εκπρόσωπος του ΕΦΕΤ, Εκπρόσωπος των Ενεργών Πολιτών. Τη συζήτηση θα συντονίζει ο εκπρόσωπος των Ενεργών Πολιτών.
Η εκδήλωση θα έχει τη μορφή δημόσιας ενημέρωσης και διαλόγου, για αυτό προβλέπονται σύντομες ομιλίες από το πάνελ και επαρκής χρόνος (τουλάχιστον 1 ώρα) για να γίνουν ερωτήσεις και να αναπτυχθεί δημόσιος διάλογος.
Στην εκδήλωση, που θα είναι ανοικτή, θα έχουν προσκληθεί οι αρχές του τόπου και όλοι οι ενδιαφερόμενοι
Στόχος επίσης, θα είναι να εγκριθεί ψήφισμα από τη συνέλευση των πολιτών που θα προωθηθεί στα αρμόδια υπουργεία και στα ΜΜΕ
Η διοχέτευση των προσκλήσεων θα γίνει με την κινητοποίηση όλων των μελών της οργανωτικής επιτροπής και θα χρησιμοποιηθούν ταχυδρομείο, τηλεφωνήματα, SMS, Social Networks και MSN.
ΣΤΑΔΙΟ 8. Απολογισμός - Επόμενες ενέργειες
Προκειμένου να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της εκδήλωσης, θα τηρήσουμε παρουσιολόγιο, για όσους βέβαια επιθυμούν να σώσουν τα στοιχεία τους. Ο αριθμός των συμμετοχών και ο αριθμός των εγγραφέντων στο παρουσιολόγιο σε σύγκριση με τον αριθμό των προσκληθέντων αποτελεί ένα δείκτη για την ανταπόκριση των πολιτών. Θα τηρηθούν μαγνητοφωνημένα πρακτικά και θα βιντεοσκοπηθεί όλη η ημερίδα, με σκοπό, να αποφύγουμε αλλοιώσεις των θέσεων του κάθε ομιλητή και γενικά τη παραποίηση των συμπερασμάτων που θα προκύψουν από αυτή την εκδήλωση.
Η επόμενη ενέργειά μας είναι να εκδώσουμε δελτίο τύπου και να προωθήσουμε το ψήφισμα σε όλους τους αρμόδιους φορείς, τα πολιτικά κόμματα, τις κοινοβουλευτικές ομάδες και τα ΜΜΕ.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Πρόγραμμα Αλληλεγγύης στον Πολίτη

Περιφέρειες: Αιγαίου – Ιονίου - Πειραιά

Συντάκτες: Βαμβούκου Μαρία
Βουτσινάς Μάκης
Γλιγλή Κάρμεν-Λουκία
Κανταρτζή Ελισάβετ
Νίκας Παναγιώτης
Μπάρδη ΚαρολίναΣυντάχθηκε στο πλαίσιο του 2ου Προγράμματος Πολιτικής Επιμόρφωσης (2009)


ΣΤΑΔΙΟ 1. Προσδιορισμός του σκοπού
Βιώνοντας μια εποχή κατά την οποία τις κοινωνικοπολιτικές δομές τις χαρακτηρίζει το ευμετάβλητο και η πολυπλοκότητα, όπου ο ρυθμός εκτυλίξεως των γεγονότων κάνει κάθε τι χθεσινό να φαντάζει αναχρονιστικό και οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου ολοένα και πολλαπλασιάζονται, γίνεται φανερό ότι επήλθαν ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Οι συνθήκες ζωής διαφοροποιηθήκαν, κατά συνέπεια βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα κοινωνική, πολιτική αλλά και οικονομική. Αυτή η νέα πραγματικότητα είναι που καθιστά ίσως απαραίτητη την άμεση και ενεργό δράση της Αλληλεγγύης στον πολίτη.
Η αλληλεγγύη στον πολίτη είναι μια κοινωνική δράση, που σκοπό έχει την ουσιαστική βοήθεια σε καθημερινά και μείζονα θέματα που απασχολούν τον πολίτη.
Αποτελεσματικότητα όμως των ενεργειών αυτών θα έχουμε μονάχα μέσα από την διερεύνηση των λόγων που συντέλεσαν στη δημιουργία των προβλημάτων αυτών.
Γεγονός είναι ότι με την πάροδο των ετών παρουσιάζεται έντονη δυσλειτουργία της κρατικής μηχανής, με αποτέλεσμα την αποστασιοποίηση του πολίτη από το κράτος, άρα και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Η έλλειψη παιδείας και γνωριμιών είναι δυο αρνητικοί συντελεστές που καθιστούν ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων -έρμαιο των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, είτε έχουν να κάνουν με προβλήματα ιατρικού η διακριτικού περιεχομένου. Αναμφίβολα η γραφειοκρατία είναι ένας τρόπος με τον οποίο εργάζεται το ελληνικό δημόσιο από παλαιοτέρα χρόνια. Ωστόσο η άσχημη διαχείριση της καθώς και η πληθώρα νόμων δημιουργούν ένα μεγάλο ανθρώπινο πλέγμα δυσλειτουργιών.
Η σοβαρότητα λοιπόν του φαινομένου είναι δεδομένη όπως και οι ψυχολογίες για την αντιμετώπιση του. Απαιτείται λοιπόν η άμεση λήψη μέτρων εφικτών αν θέλουμε να προσεγγίσουμε τη λύση του προβλήματος.
Βαρυσήμαντος ο ρόλος που δύναται να διαδραματίσουν ο δικηγορικός, ιατρικός, εμπορικός σύλλογος, καθώς και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, αφού αν όχι πάντα τις περισσότερες φορές το μεγαλύτερο ποσοστό των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες επιλύονται μέσω των παραπάνω φορέων. Έτσι με την κατάλληλη ενημέρωση τους ,το πρόγραμμα Αλληλεγγύη στον πολίτη θα γίνει πιο προσιτό.
Έχοντας προσωπική επαφή μέσω ειδικά ενημερωμένων αντιπροσώπων, διατηρώντας τις επαφές μέσο e-mail και fax και με την αρχειοθέτηση τους, θα έχουμε επιτυχή αποτελέσματα των προσπαθειών μας.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ας θυμηθούμε για άλλη μια φορά τα λόγια του Ιδρυτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ανδρέα Παπανδρέου:
«Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. οφείλει να είναι πάντα δίπλα στους μη προνομιούχους».

ΣΤΑΔΙΟ 2. Προσδιορισμός επιμέρους στόχων
Θα συγκροτηθεί επιτροπή δράσης με μέλη από τον χώρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ώστε να προσεγγίσουν άτομα και φορείς για τη διαβούλευση σχετικά με τους σκοπούς του προγράμματος.
Η ομάδα εργασίας θα είναι 5μελής και θα αποτελείται από:
- το συντονιστή και
- 4 μέλη της Ν.Ε.
Ευθύνη αυτής της 5μελούς ομάδας εργασίας θα είναι:
§ ο εντοπισμός των ατόμων και φορέων που μπορούν να συνεισφέρουν
§ η κατάρτιση καταλόγου με ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, e-mail και τηλέφωνα
§ η προσέγγισή τους
Η διαβούλευση θα γίνει μεταξύ της επιτροπής δράσης και τα Μ.Κ.Ο., Πολιτιστικοί και Επιστημονικοί Σύλλογοι, Κρατικοί Οργανισμοί , τοπικούς φορείς, άτομα με επαγγέλματα με άμεση σχέση με την υλοποίηση του στόχου (δικηγόροι, καθηγητές, γιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κ.ά.), με εθελοντική διάθεση και τα δίκτυα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Η προσέγγιση θα γίνει με συναντήσεις στους τόπους συγκέντρωσης-συνάθροισης των επιμέρους ομάδων και με ηλεκτρονική επαφή μέσω e-mails και SMS.

ΣΤΑΔΙΟ 3. Καθορισμός των κοινωνικών ομάδων – στόχων και της πολιτικής προσέγγισής τους
Καθορισμός κοινωνικών ομάδων:
-Οικογένειες με οικονομικά προβλήματα, με παιδιά
-Τρίτη ηλικία
-Άτομα με αναπηρία
-Άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο
-Μετανάστες
-Αθίγγανοι
-Αποκλεισμένες κοινωνικά ομάδες (άστεγοι, άνεργοι, κ.τ.λ.)
-Μονογονεϊκές οικογένειες
-Κ.Α.
Πολιτική Επιχειρηματολογία πρόσκλησης:
Η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός Ταμείου Αλληλεγγύης, με σκοπό την άμεση βοήθεια για έκτακτες περιπτώσεις (φυσικές καταστροφές, οικονομική βοήθεια για ευπαθείς ομάδες, οικογένειες και μεμονωμένα άτομα, π.χ. λόγο γιορτών, κ.ά.) και η επιτυχία του επιχειρήματος, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της Οργάνωσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Τοπικής, Νομαρχιακής, Νεολαίας, κ.ά.) με τους φορείς, για την επιτυχία του Σοσιαλιστικού Οράματος, σαν βάση της κοινωνικής πολίτικης του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, πολιτική με επίκεντρο τον Άνθρωπο.

ΣΤΑΔΙΟ 4. Καθορισμός αρμοδιοτήτων
Η 5μελής ομάδα εργασίας θα διευρυνθεί με τους συνδέσμους -από τους φορείς και τις κοινωνικές ομάδες- που θα έχουν προσεγγισθεί. Οι σύνδεσμοι θα εκπροσωπούν παράλληλα τις αναφερθείσες ομάδες.
Αυτή η ομάδα εργασίας θα αποτελεί την πρώτη διαχειριστική ομάδα του Προγράμματος Αλληλεγγύης, μετά την έναρξη λειτουργίας του. Η εκάστοτε διαχειριστική ομάδα θα αποτελείται πάντοτε από μέλη-εκπροσώπους των διαφόρων κοινωνικών ομάδων ή φορέων.
Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και της διαδικασίας υλοποίησης του σχεδίου πολιτικής δράσης τα μέλη της επιτροπής δράσης θα αναπτύξουν διαπροσωπικές, επικοινωνιακές και συντονιστικές δεξιότητες.

ΣΤΑΔΙΟ 5. Εξασφάλιση απαραίτητων πόρων και μέσων
Η επιτροπή δράσης θα αναζητήσει τους αναγκαίους πόρους για τα κάτωθι:
-Χωροθέτηση (Γραφείο Οργάνωσης ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
-Δημιουργία ενός καταλόγου με
α. Φορείς (βλέπε στάδιο 2)
β. Τα άτομα για τα οποία προορίζεται το πρόγραμμα (βλέπε στάδιο 3)
γ. Εθελοντές
-Πραγματοποίησης μιας πολιτιστικής εκδήλωσης με διάθεση λαχείων, κ.ά.
Θα καταρτιστεί προϋπολογισμός, από την επιτροπή δράσης, και στο σύνολό της θα είναι υπεύθυνη για την τήρηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του. Για την εξεύρεση των απαραίτητων πόρων, η επιτροπή δράσης θα απευθυνθεί στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., στους Ο.Τ.Α., στους βουλευτές και στους πολιτευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ για παροχή οικονομικής στήριξης και εξοπλισμού. Επίσης, στα μέλη και φίλους του ΠΑ.ΣΟ.Κ., για την παροχή χορηγιών. Θα προβλεφθεί οικονομικό κονδύλι στον προϋπολογισμό για το Ταμείο Αλληλεγγύης, ως το μοναδικό απρόοπτο έξοδο.

ΣΤΑΔΙΟ 6. Χρονοδιάγραμμα
Προσδιορισμός χρόνου δράσης: Δυο (2)μήνες από την ημερομηνία διαπίστωσης ως την υλοποίηση.
Χρονική διάρκεια των επιμέρους δράσεων.
Επαφές με φορείς και συγχρόνως με άτομα και κοινωνικές ομάδες στις οποίες προσδιορίζεται το πρόγραμμα, ευαισθητοποίηση φορέων και εθελοντών: ένα (1) μήνα
Ετοιμασία ειδικού καταλόγου (βλέπε στάδιο 5) και γνωστοποίηση για έναρξη λειτουργίας: ένα (1) μήνα.
Ο συντονιστής της ομάδας δράσης θα είναι υπεύθυνος τήρησης του χρονοδιαγράμματος.
Πρόβλεψη πιθανών δυσκολιών:
· Απροθυμία συνεργασίας από εμπλεκόμενους φορείς
· Οικονομικές δυσκολίες


ΣΤΑΔΙΟ 7. Υλοποίηση – Παρακολούθηση – Δημοσιότητα
Κάθε μέλος της επιτροπής θα έχει τρεις μια εβδομάδα για την υλοποίηση των επαφών του με τις κοινωνικές ομάδες και θα πρέπει να αναφέρει τα αποτελέσματα αυτών στην επιτροπή.
Εδραιώνεται ένα διαρκές κανάλι επικοινωνίας-δημοσιότητας μεταξύ των μελών της επιτροπής και των υπευθύνων των λοιπών φορέων μέσω τηλεφωνημάτων, αποστολής SMS, και MSN. Επίσης θα υλοποιηθεί η απαραίτητη δημοσιότητα μέσω τοπικών ΜΜΕ και η ενημέρωση των μελών και των φίλων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέσω της Ολομέλειας των Οργανώσεων (Τοπικών, Νομαρχιακών, Νεολαίας, Νομαρχιακού Συμβούλιου, Ινστιτούτου Επιμόρφωσης κατά τόπους).

ΣΤΑΔΙΟ 8. Απολογισμός – Σχεδιασμός νέων ενεργειών
Με την εβδομαδιαία καταγραφή της προόδου του εγχειρήματος στα τοπικά ΜΜΕ και μηνιαίων Ολομελειών Τοπικών Οργανώσεων, όλοι θα μπορούν να παρακολουθούν, να ενημερώνονται σχετικά με, να συμμετάσχουν εθελοντικά στην πορεία της δράσης και να κρίνουν την πορεία της έναρξης και λειτουργίας του Προγράμματος. Επίσης, για τον οικονομικό έλεγχο του Ταμείου Αλληλεγγύης θα ενημερώνεται τακτικά (καθημερινά) η ιστοσελίδα της Οργάνωσης ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Τ.Ο., Ν.Ε.). Με το πέρασμα των δυο (2) μηνών, σε ανοιχτή διαδικασία, ο συντονιστής της δράσης θα πραγματοποιήσει τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό των δράσεων που οδήγησαν στην υλοποίηση του προγράμματος. Ο συνολικός απολογισμός θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στην Οργάνωση ΠΑ.ΣΟ.Κ. και στην ιστοσελίδα. Μηνιαίως –στα πλαίσια της αυτοδιαχείρισης του Ταμείου Αλληλεγγύης- θα παρουσιάζονται, κατά τη διάρκεια συνελεύσεων, τα οικονομικά στοιχεία λειτουργίας, θα κατατίθενται προτάσεις για μελλοντικές δράσεις κ.ά. Οι μηνιαίες συνελεύσεις -με τη βοήθεια web κάμερας- θα μεταδίδονται από την ιστοσελίδα, ώστε να τις παρακολουθούν και όσοι δεν μπορούν να είναι παρόντες. Θα διαμορφωθεί ερωτηματολόγιο που θα βρίσκεται στο γραφείο της Οργάνωσης ΠΑ.ΣΟ.Κ. και θα αξιολογούν τα άτομα- χρήστες του προγράμματος, την αποτελεσματικότητα του κ.ά. Θα υπάρξει και διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης μεταξύ των μελών της συντονιστικής επιτροπής.
Το Πρόγραμμα Αλληλεγγύης μπορεί να αποτελέσει «τροφοδότη» και εμψυχωτή, για σειρά δράσεων όπως είναι η δημιουργία τράπεζας αίματος ή Συλλόγου Εθελοντών αιμοδοτών και δωρητών οργάνων και μυελού των οστών, βοήθεια για την δημιουργία ενός κέντρου στέγασης άστεγων σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους και Νομαρχίες, δημιουργία θεατρικής, χορευτικής ομάδας, ορχήστρας, μαζί με ειδικές αθλητικές δραστηριότητες για άτομα με αναπηρίες, για αποκλεισμένες κοινωνικά ομάδες, σχολές εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για τους μετανάστες, ενισχυτικής διδασκαλίας, κ.τ.λ. Οι δράσεις θα αποφασίζονται μετά από απόφαση της λαϊκής συνέλευσης των χρηστών, φορέων

Share/Bookmark

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails